Uczeń Szkoły Podstawowej Marcelek  podczas zajęć z Hipoterapii.

Zadanie publiczne realizowane pn. "Ja i mój koń edycja II - zajęcia z hipoterapii" - przy wsparciu Powiatu Buskiego. Wysokość dofinansowania 4000 zł - zgodnie z umową Nr SOZ/ 526/4/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.