19 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie odbył się finał zadania publicznego pt. “Jestem EKO - mistrz recyklingu -edycja II”. Jest to projekt nastawiony na zdobywanie  wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, skierowany do uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie. Zasadniczym elementem zadania było kształtowanie zachowań zmierzających do świadomego i ekologicznego podejścia nie tylko do środowiska, ale też do ekologicznego funkcjonowania i postępowania w społeczeństwie i rodzinie.

Grupa docelowa to dzieci i młodzież, dla których szkoła jest miejscem, gdzie można takiego ucznia uświadomić ekologicznie, pokazać alternatywy do codziennych zachowań i może w przyszłości zmienić  je na proekologiczne. Łączna liczba beneficjentów zadania to ok. 50 uczestników.

Finał zadania został poprzedzony cyklem spotkań edukacyjnych, podczas których uczniowie poszerzali swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej ekologii, a przede wszystkim z  gospodarowania odpadami i sposobami ich przetwarzania. Zadaniem każdej z grup było wykonanie określonej pracy plastycznej (prace wykonane z odpadów), których przekaz, estetykę wykonania oceniała komisja konkursowa w składzie Starosta Buski pan Jerzy Kolarz, inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pani Elżbieta Sanecka, Wicedyrektor ds. Opieki i Wychowania pani Iwona Bąk oraz Dyrektor Ośrodka pan Konrad Ładowski. Zdobyte przez poszczególne grupy wychowawcze nagrody przeszły na rzecz całej szkolnej społeczności i będą służyć przez wiele lat następnym pokoleniom wychowanków.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję zostało współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Buskiego w wysokości 4500 zł przy całkowitym koszcie zdania 6750 złotych. 

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację zadania wolontariuszom, a w szczególności paniom: Joannie Paw, Joannie Chodór, Annie Wireckiej,  pani Anicie Szczubiał, pani Monice Kozłowskiej oraz panu Wojciechowi Płóciennikowi. Ponad to dziękujemy wychowawcom grup wychowawczych za przygotowanie młodzieży do konkursu.