STOWARZYSZENIE „DAJ DZIECKU NADZIEJĘ”

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie

Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję” zostało powołane w lutym 2012r, a status prawny uzyskało w maju 2012r.

  1. Działamy na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
  2. Wspieramy działalność SOSW w Broninie, organizując m.in.:
    • pomoc materialną rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
    • zajęcia terapeutyczno-rekreacyjno-sportowe,
    • wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
    • działania i inicjatywy kulturalne.