Zadanie publiczna pn. „Ja i mój koń – zajęcia z hipoterapii” – zrealizowane przy wsparciu Powiatu Buskiego. Wysokość dofinansowania: 6 000,00 zł – zgodnie z umową Nr SOZ/526/2/2021 z dnia 27 maja 2021r. Zadanie skierowane było do wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie, którzy nie mieli możliwości dotychczas skorzystać z hipoterapii w ramach zajęć organizowanych w Ośrodku. Stowarzyszenie od kilku lat umożliwia prowadzenie zajęć z hipoterapii w Ośrodku, jednak jest to kropla w morzu potrzeb wychowanków. Dzięki dotacji ze środków Powiatu Buskiego, mogliśmy rozszerzyć nasze działania. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację zadania. Do zobaczenia w kolejnych ciekawych projektach organizowanych przy wsparciu Powiatu Buskiego.