Zadanie publiczne “Włącz oszczędzanie – myśl ekologicznie” było projektem nastawionym na zdobywanie  wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska przez wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Broninie. Zasadniczym elementem zadania było kształtowanie zachowań zmierzających do świadomego i ekologicznego podejścia nie tylko do środowiska, ale też do ekologicznego funkcjonowania i postępowania w społeczeństwie i rodzinie. Zmagania grup wychowawczych poprzedzone były cyklem prelekcji o tematyce ekologicznej. W finale zadania jury konkursowe oceniło prace plastyczne przygotowane przez młodych ekologów z Ośrodka. Całość zadania były możliwa dzięki wsparciu przez dotację ze środków Powiatu Buskiego. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w realizację zadania: Annie Cicheckiej, Sławomirowi Rączkowskiemu, Krzysztofowi Zwolskiemu, Monice Kozłowskiej, Agacie Skrobacz-Kowalskiej i Januszowi Paterkowi.