Ja i mój koń – zajęcia z hipoterapii

Zadanie publiczne pod nazwą „Ja i mój koń’, skierowane było do wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie, którzy nie mieli możliwości dotychczas skorzystać z hipoterapii w ramach zajęć organizowanych w Ośrodku. Stowarzyszenie od kilku lat umożliwia prowadzenie zajęć z hipoterapii w Ośrodku, jednak jest to kropla w morzu potrzeb wychowanków. Dzięki dotacji ze środków Powiatu Buskiego, mogliśmy rozszerzyć nasze działania. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację zadania. Do zobaczenia w kolejnych ciekawych projektach organizowanych przy wsparciu Powiatu Buskiego.